ექსპორტი

„დუგლაძეების ღვინის კომპანია“ ახდენს პროდუქციის ექსპორტს დსთ-ს ქვეყნებში, ბალტიის ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპაში, იაპონიასა და ჩინეთში.

2019 წელს დაგეგმილია ექსპორტის განხორციელება 30-ზე მეტ ქვეყანაში.